top of page
Sök
  • Skribentens bildRabi Aho

Riskfaktorer (viktigt begrepp inom tandvården).

Uppdaterat: 15 nov. 2022

Begreppet riskfaktorer är viktigt att komma ihåg. Varje person bär på unik sammansättning och intensitet av riskfaktorer. Riskfaktorer är grunden till att få sjukdomar.


Anledningen till att riskfaktorer skiljer sig hos olika är faktumet att vi har olika genuppsättningar och olika livsstil.


Kända riskfaktorer

- Besöker ej tandvården regelbundet

- Bristande munhygien

- Karies

- Parodontit/Tandlossning

- Rökning

- Mycket tidigare utförd tandvård

- Bettfel/Malocklusion

- Allmän Hälsa (medicinering ochsjukdomar).

- Tandvårdsrädsla

- Anatomiska begränsningar (Stor tunga? Liten mun? Käkbensvolym och kvalitet)

- Parafunktion (gnissling? pressning?).

Ej besöka tandvården

De flesta sjukdomar i munnen saknar symptom vilket gör att karies och tandlossning sjukdomar kan gå obemärkt. Eftersom man lever i sin ohälsa och inte har en referens till hur det skulle vara att vara friskare blir det mycket svårt att på egen han försöka lista ut det.


I Sverige är vi mycket duktiga på att regelbundet besöka till tandvården för kontroll och tillsyn över sin hälsa. Ett bra exempel är den obligatoriska kontroll barn måste gå igenom vartannat år. Detta är mycket viktigt att upprätta när ansvaret ligger hos den vuxne. Vi ser ofta patienter som lider av munsjukdomar men som en gång kunde stoppas.


Bristande munhygien

De flesta patienter har god frekvens på sitt borstande men alltför ofta ser vi att tekniken brister. Det kvarstår flera dagar gammalt plack och alla ytor lyckas inte bli rena. Det är svårare än man tror.


Dålig munhygien är en kausal orsak till de flesta munsjukdomarna inte minst karies och parodontit.


Karies

Patienter som har och har haft karies löper risk att utveckla karies. Likaså patienter som har ytliga kariesangrepp eller avstannade kariesangrepp är också under risk.


Parodontit/Tandlossning

Tidigare tandlossningssjukdom som medfört att man har tandköttsfickor och blottade rotytor är också en risk för framtida tandproblem. Tänderna har försämrat fäste, svårare att underhålla och har mindre motståndskraft mot nya skador.Rökning

Rökpartiklar som inhaleras och fastnar på tänders samtliga ytor och tandkött är en riskfaktorer för inte minst tandlossningsproblematik. Patienter som röker tenderar också ha en sämre allmän munhälsa och det finns en relativ risk.
Mycket tidigare tandvård

Om tänderna lagats mycket blir tänderna mer sköra. De tenderar att gå sönder lättare. Likaså är det mer svårt att hålla rent tänderna eftersom skarvar finns. Fyllningar tenderar att lossna efter lång tid vilket gör att karies kan uppstå under fyllningar.


Det är svårare att försöka laga tänder som redan tidigare lagats mycket. Faktumet att en patienten erhållit mycket tandvård är en indikator på att har tendens att utveckla nya.


Bettfel/Malocklusion

Trångställningar, avsaknad av viktiga tänder, glesställningar osv är risk att utveckla flertalet problem såsom frakturer, karies, tandlossning osv.Allmän Hälsa

Den allmänna hälsan spelar stor roll. Patienter som lätt utvecklar inflammationer pga t.ex diabetes, reumatism eller andra liknande tillstånd har ökad risk att utveckla tandköttsinflammationer.


Patienter med psykiska svårigheter tenderar också att glömma bort att ta hand om sina tänder vilket är en indirekt riskfaktor.


Muntorra patienter tenderar att ha en försämra salivström vilket gör att mer näring fastnar på tänder och orsakar sjukdomar.


Tandvårdsrädsla

Tandvårdsrädda patienter löper stor risk för ohälsa på grund av faktumet att de inte besöker tandvården. Tandvårdsrädsla har två komponenter.


Den ena består av en naturlig instinktion likt höjdrädsla eller spindelfobi. Det är ju trots allt onaturligt att låta andra människor jobba i ens mun.


Den andra består av dåliga erfarenheter. Vissa patienter upplever att de blivit felbehandlade hos tandvården innan. Ofta är det en kombination av den ena och den andra faktorn.


När man gör populationsstudier kan man tydligt se att tandvårdsrädda patienter har större ohälsa i munnen än kontrollgruppen.


Parafunktion

"Para" är ursprungligen ett greiskt ord och betyder vid/längs med. Om man har parafunktion innebär det att man har en funktion eller aktivitet som är utöver det vanliga. Med andra ord kan det innebära att man gnisslar eller pressar tänderna. Patienter som gnisslar och pressar tänder tenderar skada tänderna. Tänderna slipas ner ("attrition"), frakturerar och spricker. Det är med andra ord inte konstigt att patienter med den tendens har ökad riskfaktor.


Referenser


Författare:

Rabi Aho

Tandläkare Akademitandvården.

563 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page