Tandhygienist Motala

Den största tandvården är den som utförs hemma. Ibland är den bara inte tillräcklig och behovet av en tandhygienist finns.

Patienter har ibland genetiska tendenser till tandköttssjukdomar såsom parodontit och är i behov av livslånga besök hos tandhygienist för avlägsnande av tandsten och plack på svårtillgängliga områden.

Akademitandvården fokuserar på att behandla och förhindra grundsjukdomar såsom karies och parodontit att tillta.

 

Tandhygienisten undersöker munnen, utför professionell hygienbehandling samt framställer "skräddarsydda" hygienprogram till patienter. 

tandhygien.jpg