Tandhygienist Motala

Tandhygienist?

Tandhygienist arbetar med odontologisk profylax dvs förebyggande tandvård. Tandhygienistens främsta uppgift är att undersöka patienter och stoppa sjukdomsprocesser såsom parodontit och karies. Hygienisten utför även estetiska terapier såsom avancerade poleringar, airflow och tandblekning. För att patienter ska uppnå en optimal tandhälsa är det viktigt att det finns ett tätt sammarbete mellan tandläkare och tandhygienist samt att de helst finns under "samma tak".

Hos många patienter med kroniska sjukdomar såsom tandlossning blir valet av tandhygienisten särskilt viktigt. Dessa patienter har ofta en livslång relation till tandhygienisten och behöver i särskilda fall gå 4 gånger per år till vårdgivaren. Försäkringskassan utfärdar årligen särskilt tandvårdsbidrag för patienter med riskfaktorer för att undersökas och få vård av tandhygienisten. Några sjukdomar och tillstånd ser du nedan:

  • Muntorrhet relaterad till medicinering

  • Chrons sjukdom

  • Ulcerös colit

  • Reumatoid Artrit

  • Lungsjukdomar såsom KOL

  • Cystisk Fibros

  • Dialys behandling

  • Nedsatt immunförsvar

  • Sjögrens Syndrom

  • Svårinställd Diabetes.

Bilden nedan presenterar hur rent och fint det kan se ut efter att man besökt tandhygienisten.

tandhygien.jpg

Blödande tandkött = Inflammation

Om du upplever blödande tandkött kan du vara ganska säker på att du har inflammation i tandköttet. Tandköttsinflammationer är som sagt utan smärtsymptom. Här är det viktigt att vara observant när man gör rent hemma. Om tandköttet blöder frekvent bör en tandhygienist konsulteras. Inflammationen i tandkött kan tenderera att bryta ner tandbenet vilket ofta inte går att återhämta. Du kan läsa mer om tandköttsinflammationer här.

Hur arbetar tandhygienisten

Första besöket hos tandhygienisten kräver att tandhygienisten noggrant undersöker hela patienten med fokus på tandköttets "alla punkter", patientens hygienrutiner, kariestendensen och orsakerna bakom dessa. Detta är ganska tidskrävande men nödvändigt för att kunna konstatera fickdjup och sedan utvärdering av progressionen efter utförd terapi. Det är viktigt om möjligt att patienten är medveten om munnens sjukdomstillstånd och vilka områden som är extra "sjuka" och där hänsyn bör tas.

Därefter är det dags för rengöringsfasen vilket är alltifrån komplex till enkel. Vissa patienter har mycket djupa tandköttsfickor vilket kräver både bedövning och flera besök för att samtliga tänder och dess rotytor ska bli rena.

Maskinella instrument såsom ultraljud och mekaniska såsom "scalers" används för att ytorna ska bli rena. Här är det viktigt att låta tandhygienisten jobba utifrån sina egna erfarenheter och preferenser. Denna fas ger patienten en mycket trevlig känsla av "renhet" och uppvaknande. Det är rekommenderat att följa terapi via spegel om möjligt. Avslutning utförs polering av tänder vilket ger de glans och lyster. Den naturliga vitheten kommer fram.

Den tredje delen av terapin är information och instruktion. Tandhygienisten ska utifrån erfarenhet och aktuell kunskap ge patienten individuella skräddarsydda råd gällande hygienen. Här handlar det om att ge patienten den tandborsten, mellanrumsborstarna, tandtråden, tandkrämen och munsköljen som passar varje enskild individ.

fickdjupsmätning.jpg

Tandsten?

Tandsten är en komplex sammansättning av bakterier och kalciumsalter. Tandsten kan förekommer på synliga ytor av tänderna men också icke synliga under tandköttet på rotytor.

I munvätskorna (tandköttsvätska och saliven) finns det kalciumsalter. När bakterier och plack fastnar på tänderna börjar också dessa kalciumsalter fastna. Tillsammans bildas tandsten vilket blir en vit hård porös yta på tanden. Med tiden gulnar den pga missfärgningar från olika intag (kaffe, te, mat osv). 

Den komplexa tandsten är patologisk dvs sjukdomsframkallande och ger en immunreaktion från tandköttet. Närliggande tandkött mobiliserar blod dit tillsammans med immunceller för att försöka eliminera "bakterierna". Detta misslyckas och bieffekten blir att de bakteriedödande ämnen från tandköttet drabbar istället tandbenet runt tänderna och tandlossning börjar.

Patienter som bildar myckt tandsten bör besöka tandvården regelbundet för att förhindra tandköttsinflammationer.

Besvär efter besök hos Tandhygeinisten

Det är vanligt att man efter ett besök hos tandhygienisten känner lite besvär. Eftersom tandköttet har inflammation och man rengjort så blir tandköttet lite ömt efteråt. När tändernas yta blir rena från beläggningar tenderar de att till en början "frysa" vid intag av kyla. Dessa besvär försvinner av sig självt och är ingenting man behöver oroa sig för.

Det är viktigt att följa samtliga råd erhållna från tandhygienisten för att motverka ny tandstensbildning.

Referenser

Rabi Aho
Leg. Tandläkare & Grundare
Akademitandvården AB
Emelia Broman
Leg. Tandhygienist
Akademitandvården AB