top of page

Tandimplantat Motala

Vad är Tandimplantat?

Ett tandimplantat är en artificiell tandrot och är av titan. Titan är biokompatibelt vilket innebär att kroppen accepterar materialet.

 

I andra medicinska områden såsom ortopedin används titan ofta som höft- och knäledsersättare. 

Titanfixturen opereras in i käkbenet och ersätter en tandrot. Titanfixturen har ett internt skruvhål som används senare för att skruva på tandkronan.

 

Bilden nedan visar komponenterna i ett implantat.

​Akademitandvården har hög kompetens när det kommer till både implantatkirurgi  och implantatprotetik. Hos oss håller samma tandläkare hela behandlingslinjen.​​

_edited.jpg

Hur gör man för att få implantat?

Det första och absolut viktigaste är att först genomgå en generell undersökning. Den första undersökningen ska först utreda eventuella sjukdomar och risker att få sjukdomar.

 

En terapiplan framställs för att få patienten frisk i munnen och sänka samtliga riskfaktorer. Om patienten är frisk och inte har väsentliga riskfaktorer kan man hoppa till implantatutredningen.

 

OBS Om patienten har pågående inflammationer så löper patienten hög risk att få problem med implantaten.

Den andra fasen är vad vi kallar "Implantatutredning". Här görs en läkningskontroll och ny riskbedömning hos patienten. Om patienten blivit frisk och sänkt riskfaktorerna kan man nu titta på möjligheten till implantat.

 

I detta skede tittar man på käkarnas bentillgång. Personer har olika mycket käkben. Man studerar höjd, bredd och närhet till känsliga strukturer såsom nerver. Man använder sig av olika röntgen och tandläkaren som gör implantatutredning är en van operatör.

 

Riskfaktorerna man hade från början har troligen eliminerats eller sänkts och utifrån det görs prognosbedömning.

 

Tandläkaren gör en samlad bedömning och fastställer prognos till patienten. Likaså presenteras andra eventuella terapier. Patient får med sig papper och kostnadsförslag. Ny tid bokas för implantatterapi.

Tredje besöket innebär implantatoperation. Här är det viktigt att patienten har ätit mycket mat innan då man kan behöva vänta med intag efter operationen. På Akademitandvården är operationen av godart och sällan besvärlig.

 

Man erhåller lokalbedövning och känner ingen värk under ingreppet. Läkningsprocessen är normalt sett utan större anmärkning. Om det skulle finnas några speciella anledningar som ger ovanlig värk diskuteras detta vid besöket före.

 

När implantaten är på plats behöver de läka i 3-6 månader för att integreras väl i käkbenet. Tidslängden bestämmer tandläkaren strax efter operation. Sällan behöver patienten genomgå en penicillin behandling.

Fjärde besöket är "avtrycksfasen". Här tar man avtryck med silikon eller digitalt "skannar" käkarna. Därefter påbörjas framställning av kronorna. Tandläkaren och Tandteknikerna kommunicerar form, material och färg på tänderna.

Vid det femte besöket lämnas tänderna ut och patienten är rehabiliterad. Vid större arbeten skickas modeller som provas i patientens mun och utlämningen sker vid sjätte eller sjunde besöket.

Det sista besöket är innebär ofta ett möte hos en  tandhygienist. Tandhygienisten kontrollerar den nya situtationen i munnen och ger anpassade råd gällande hygienhållning.

Fördelar med Implantat

Det finns flera stora fördelar med tandimplantat:

  • Ett tandimplantat är ersättning av en tandrot vilket ger tanden ett eget benstöd tillskillnad från broterapi.

  • Man kan aldrig få karies i ett tandimplantat

  • Man behöver aldrig rotbehandla ett implantat

  • Implantatkronan är mycket stark och går sällan den sönder likt naturliga tänder.

  • Infektioner runt tänder är mer komplexa då tänder består av flera rötter och pulpa tillskillnad från implantat

  • Implantaten som finns opererade i käken är lätta att inkluderas i nya konstruktioner då det i princip bara handlar om att skruva av och på.

  • Implantat som opereras in i käken av en erfaren "implantolog" ger goda förutsättningar att sätta "roten" på rätt plats i käken tillskillnad från naturliga tänder som ofta kan stå trångt och utanför tandbågen.

Om du vill läsa mer om implantat kan du besöka vår sammarbetsklinik "Drottningkliniken" i Göteborg.

Risker med Implantat

Alla människor passar inte med implantat av olika anledningar. Först och främst är det av yttersta vikt att patienten är frisk i munnen och kan hålla god munhygien.

 

Om tandköttsinflammationer finns eller att en risk finns att få bör man inte sätta implantat. Likaså är det viktigt att implantaten har ett gott benstöd. Tandimplantaten kan lossna efter operation men också kan tandköttsinflammationer uppstå s.k. periimplantit i det långa loppet. 

Vi på Akademitandvården anser att det är av högsta vikt att följa hela behandlingslinjen för att i högsta möjliga mån sänka risker för problem med implantat.

Referenser 

Rabi Aho
Leg. Tandläkare & Grundare
Akademitandvården AB
bottom of page