Rotfyllning / Rotbehandling Motala

När en tand har en infektion i pulpan eller har ett för stort hål (omfattande kariesangrepp) i anslutning till pulpan behöver en tand rensas och rotfyllas. 

Till patientens överraskning gör inte en rotbehandling ont. Man erhåller bedövning och tandläkaren desinficierar tandens insida som ofta består av flera kanaler. Därefter fylls insidan vilket skyddar från framtida infektion.

OBS ömhet 1 vecka efter rotbehandling är normalt.

Alla tänder är inte kandidater till en rotbehandling då tanden kan vara för svag och inte klara framtida kraftbelastningar. Likaså måste tandens värde i bettet fastslås.

 

Akademitandvården utför en undersökning och ger patienten prognosbedömning före.

Rotfyllning / Rotbehandling .jpg