top of page

Tandkronor och Tandbroar Motala

Brygga? Bro? Krona?

En Krona är enkelt sagt ett hölje runt en tand som cementeras fast på befintlig tand med dentalcement.

Kronor rekommenderas när tänder är svaga till följd av omfattande tandsubstansförlust. 

En bro är flera kronor sammankopplade. När man ibland saknar en tand kan man ha en hängande krona dvs ett "hängande led". Broar rekommenderas på lika indikation som en krona men också när man saknar tänder.

När Tandläkaren framställer en krona anpassas tanden först, därefter tas ett avtryck som skickas till en tandtekniker. Tandteknikern framställer kronan i det önskade materialet och skickar den till tandläkaren. Tandläkaren provar kronan och cementerar den.

krona%20bro_edited.jpg

Krona

Som tidigare sagt är en tandkrona ett starkt omfamnade hölje runt en tidigare svag tand. Bilden visar tydligt hur en sådan ser ut.

Tandkrona utförs när tanden:

 • Tand är mycket trasig

 • Tand har lagats för många gånger

 • Tand har sprickor

 • Omfattande tandsubstansförlust

 • Korta tänder

 • Betthöjning

 • Ibland efter rotbehandling (tanden är då svagare)

 • För att få tillbaka tuggytan (när tandpar saknar kontakter)

 • Tand har haft ett mycket stort kariesangrepp

Det är viktigt att utformingen på kronan är rätt. Några bra riktlinjer är:

 • Tandkronan ska helst vara ovanför tandköttet. Annars finns risk för påbörjad tandlossningsproblem.

 • Det ska vara relativt enkelt att hålla rent runt kronan.

 • Inga skarvar och kanter ska kunna kännas.

 • Stor kontaktyta

 • Bra relation mellan antagonerande tand och granntänder.

 • Helst inga extensionled

 • Inte för lång broled

 • Enkel hygienhållning

Tandkronor finns i olika material däribland metallkeramik, helkeramik (porslin, zirkonia), komposit och ädelmetaller såsom guld. Materialvalet bör komma som rekommendation från tandläkare eftersom olika material lämpar sig olika bra för olika områden. Likaså är cementegenskaper olika för olika kronor. Vissa material kan binda starkare till tandyta än andra.

Bro och Brygga

Tandkrona.jpeg

En brygga är en tandersättnings konstruktion. Den lämpar sig bra när patienten behöver ersätta en eller flera tänder.

Brostöd är i sin enkelhet kronor som är fogade med ett eller flera broled (hängande tandkronor). Se bilden.

Tandläkaren ska rådge patienten den optimala tandersättnings konstruktionen. Likt all annan rehabiliteringsterapi ska patienten i första hand vara frisk i munnen, vara medveten om sina riskfaktorer och upprätthålla en god hygien.

Efter patienter genomgått tandersättningar är det alltid bra med besök hos tandhygienist för att säkerställa optimal hygienteknik.

Tandbro.jpeg

Tillvägagångssätt

Tandläkaren ger rekommendationer gällande bedövning. Därefter avlägsnar tandläkaren normalt sett de gamla fyllningar och bygger upp tanden på nytt. Tanden putsas på och formas tills den är lämplig nog att en krona eller bro kan komma på plats.

Andra steget är avtryck vilket normalt sett brukar utföras i silikon eller digitalt. Därefter skickas avtrycket till en tandtekniker på laboratorium

Tandtekniker framställer modeller och påbörjar arbetet med konstruktionen som skickas tillbaka.

Tandläkaren provar på konstruktion och när den passar cementeras den fast. Information och instruktion ges till patienten. Därefter är jobbet klart.

Referenser

7051b835480c82d627ae68800a30d282e998751c-640x380.png
Tandtekniker.jpeg
cement dental.jpeg
Rabi Aho
Leg. Tandläkare & Grundare
Akademitandvården AB
bottom of page