top of page

Dra ut visdomstand Motala

Visdomständer och varför de orsakar problem

Visdomständer får sällan plats i käkarna vilket ofta ger problem. Av samma anledningar som vissa behöver tandställning finns det ofta en storleks skillnad mellan käkarna och tändernas storlek och antal.

Många patienter klagar på att visdomständer växer och får besvär av det. Sanningen är att bakterier ofta lyckas gömma sig runt visdomstanden och ger olika mycket inflammation.

Eftersom visdomständer ofta har ett litet värde eller ett negativt värde i bettet rekommenderas de ofta till borttagning.

Om visdomständerna behöver opereras bort är det vanligt med "postoperativa besvär" dvs besvär efter operationen. Besvären varierar och kan normalt pågå i 2 veckor.

Många patienter känner ofta lite oro inför borttagning av visdomständer. Vi på Akademitandvården har stora kunskaper inom området och fokuserar på att patienten ska så lite obehag som möjligt. Patienter blir ofta positivt överraskade över hur bra det går med ingreppet.

dra ut visdomstand.jpg

Stor skillnad mellan visdomständer

En visdomstand är inte en annan lik hos samma person och absolut annorlunda mellan personer. Många patienter tror att de kan relatera till varandras visdomstandsproblem och behandlingar vilket inte riktigt går.

I generella drag är det enklare att ta bort visdomständer i överkäken än underkäken. Detta beror på att käkbenet i överkäken är mindre kompakt än underkäken. Underkäken har dessutom fler känsliga strukturer kopplade till sig såsom nerver och muskler.

Storleken på visdomstanden spelar roll och likaså patientens käke. En mycket stor visdomstand i en liten käke innebär en större tandutdragning. 

Lokalisationen på visdomstanden spelar roll. Om visdomstanden är djupt belägen i käken eller i nivå med de övriga tänderna. 

 

Lutning och tippning på visdomstanden är en annan bedömningsfaktor till svårighetsgraden. En tand som ligger horisontallt på en rät tand gör det också olika svårt.

Antalet rötter på visdomständer varierar mycket, vissa visdomständer har tre till fyra rötter som kan spreta och gör de svåra att avlägsna.

 

Allvarliga sjukdomar på grund av visdomständer

Visdomständer som orsakar problem djupt i käkvinkeln kan innebära livshotande problem. En bakteriespridning kan ske i hals och munbotten vilket kan löpa fort och orsaka kraftig allmänpåverkan samt blockera andningen.  Vissa patienter kan behöva bli inlagda på sjukhus akut.

Visdomständer kan orsaka uttalade tandlossningsproblem mot de tänder de är anslutna till eftersom hygienhållning är svårt. Likaså kan de orsaka karies mot dessa tänder. 

Återkommande svullnader bör observeras.

Om du ofta upplever värk och spänningar i visdomstandspartier bör tandläkare rådfrågas. Det kan vara klokt att avlägsna dessa tänder innan de orsakar för stor skada i käken och hälsan.

Ibland opereras visdomstanden bort.

Svårighetsgraden på tandutdragning av visdomstand görs av en tandläkare. Detta beror på en mängd olika faktorer såsom:

 • Storlek av käke och tand

 • Lutning och tippning av visdomstand

 • Åtkomlighet och insyn

 • Antalet rötter och dess lokalisation

 • Närhet till känsliga strukturer såsom bihåla eller nerver

Vanligt med besvär efter operation

Vid operativt avlägsnande av en visdomstand i underkäken är det mycket vanligt med värk under en längre tid. Värken kan pågå i 2 veckor. Ofta behöver patienten använda smärtlindring som dämpar värken. Det är vanligt att man någon dag efter utdragning känner lite feber, frossa och lätt allmänpåverkan. Svullnad uppstår eftersom kroppen mobiliserar immunförsvaret till området för läkning.

Vid oro kan man kontakta sin tandläkare. 

Att tänka på efter visdomstandsoperation

Några saker att tänka på efter visdomstandsoperation:

 • Ta gärna smärtlindring och antiinflammtorisk medicin som förebyggande enligt tandläkarens ordination

 • Skölj munnen med bakteriedödande (klorhexidin lösning) minst 2 gånger om dagen i maximalt 7 dagar.

 • Ät- drick eller skölj inte förrän bedövningen har släppt.

 • Det är vanligt att det blöder. Det ser oftast mer ut eftersom blodet blandas med övriga munvätskor.

 • Använd bomull som du biter ihop på. 

 • Stör inte området mekaniskt då det genomgår läkning.

Vid oro eller funderingar är det bra att kontakta sin tandläkare.

Referenser

Rabi Aho
Leg. Tandläkare & Grundare
Akademitandvården AB
bottom of page