top of page

Skalfasader

Vad är skalfasader?

Skalfasader är en estetisk terapi. "Porslin" eller "komposit" appliceras på fronten av framtänderna. Detta är en av de "starkaste" estetiska behandlingarna som finns. Färg och form förändras direkt.

Tandläkaren utför en noggran undersökning före. Patient ska vara frisk i munnen före behandling. Patient erhåller ett kostnadsförslag och information. Därefter utförs en minimal putsning på tänderna och avtryck tas.

 

"Provningsfasader" beställs. Provningen gör det möjligt för patienten att känna efter hur det känns före den permanenta. När patienten upplever att det känns bra beställs "porslinet". 

Porslinet cementeras på tänderna och patienten har fått ett permanent fantastiskt leende. 

Vid intresse är ni är välkomna att ringa oss för att fråga mer om skalfasader/Veeners.

skalfasader.jpeg

Hur går det till att för att få skalfasader?

Likt all annan estetisk och rehabiliterande tandvård behöver patienten först vara frisk och ha sänkt sina risker för att få sjukdom i munnen.

Behandligen börjar med en konventionell undersökning. Om patienten visar sig vara sjuk i munnen och risk att bli sjuk i munnen framställs i första hand en plan som syftar till att få patienten frisk och minska risken för sjukdom. När detta är är klart kan behandling påbörjas.

Tandläkare fotograferar patienten och tar avtryck. Man bestämmer färg och form och kommunicerar ut det till ett tandtekniskt laboratorium.

Nästa besök är en model som provas på patienten. I detta fall ser man om färg och form verkar bra. Likaså studerar man hur patienten biter på de nya tänderna och om det skulle finnas några mekaniska risker.

Om allt känns bra efter eventuella justeringar beställs porslinet. När porslinet kommit cementeras det permanent.

Efter större estetiska arbeten är det bra att besöka tandhygienisten för att kontrollera hygienrutiner och optimera dessa för att tänderna ska hålla livet ut.

När det inte är lämpligt med skalfasader/"veeners"

I första hand är det inte lämpligt att få skalfasader om patienten är sjuk i munnen. Karies, tandköttsinflammationer och hygienhållning behöver hanteras. Karies kan i sådana fall uppstå i skarvar och likaså tandköttsinflammationer.

Om patienten har felställda tänder kan det också vara ett problem. Om tänderna står ojämnt i tandbågen kan patienten behöva genomgå tandställning före.

Fördelar med skalfasader

Utöver att man får ett mycket högestetiskt resultat:

  • Behandling håller länge

  • Tanden får ett starkt skydd

  • Mycket liten puts på tanden behövs.

  • Skapar ett harmoniskt vacker leende där samtliga tänder ser lika ut till färg och form

  • Snabb behandling

  • Tandköttet påverkas inte

Nackdelar med skalfasader

  • Behandlingen är irreversibel (man kan inte gå tillbaka)

  • Stora kostnader

  • Svårt att laga en skadad porslin fasad. Man behöver beställa en ny från tandtekniskt laboratorium.

Skalfasader utomlands?

Låga priser lockar många att göra fasader utomlands. Det är viktigt att känna till riskerna. I Sverige har vi en mycket bra socialförsäkring och vid eventuella skador kan detta anmälas. Mycket viktigt är att patienten är friskbehandlad och sänkt sina riskfaktorer.

Det ser mycket annorlunda ut utomlands. Felbehandlingar utförda utomlands skyddas inte av Sverige och måste anmälas i landet de utförts i. Vissa länder har inte ett pålitligt socialförsäkringsskydd.

Referenser

Rabi Aho
Leg. Tandläkare & Grundare
Akademitandvården AB
bottom of page