top of page

Amalgamsanering Motala

Amalgam?

Amalgam är en kvicksilverförening. Det är en blandning av kvicksilver och övriga metaller (silver, tenn och zink). Det består ca av hälften kvicksilver och till sin andra hälften av de övriga metallerna.

Det har använts sedan början av 1800 talet och varit ett enkelt tandfyllnadsmaterial. Det är ett mörkt tandfyllnadsmaterial som ofta anses ha ett negativt estetiskt värde.

I Sverige är det idag förbjudet (från och med 2009) att utföra amalgamfyllningar tillskillnad från andra platser på världen. Likaså finns det krav på att alla kliniker har en särskild amalgamavskiljare (filter) av miljöskäl.

tandsprickor.jpeg

Amalgamets bieffekter på tänder

Ofta inom tandvården ser man att tänder har sprickor i anslutning till amalgamet. Ofta frakturerar också tänder medan amalgamet kvarstår.

Exakt varför det utspelas på ett sådant sätt hos olika individer är svårt att säga. Faktorer som tros påverka:

 • amalgamexpansion

 • negativa kraftbelastningar

 • bettfel

 • Tandgnissling

 • Tandpressning 

Dessa radade faktorer fungerar i synergi och kan exponentiera effekten. Ibland kan sprickor klyva tänder eller nå tandens pulpa. Vid dessa tillfällen är tänder subjekt för utdragning eller rotbehandling.

amalgam-filling.png

Amalgamets bieffekter på hälsan

Den vanligaste källan till höga organiska kvicksilverhalter i blod och urin är tandamalgam och fisk. Man har kunnat påvisa att ett effektivt sätt att bli av med kvicksilver som påvisats i urin och blod är genom att avlägsna tandamalgamet.

Kvicksilver är totalt toxiskt och binder till bland annat nervsystemet. Det finns alltså inga nivåer i kroppen som är "normala". 

Kvicksilverförgiftning påverkar kroppen på olika sätt och olika mycket. Rapporter såsom kronisk trötthet, muskelsvaghet och minnesproblem är exempel på bieffekter.

Inte sällan ser tandvården amalgam i kontakt med slemhinna som ger lättare allergiska reaktioner något vi kallar för "lichenlik förändring".​

Kvicksilverförgiftning

Hur du kan tänka om du funderar på att ta bort amalgam

Det första och viktigaste att reda på är om amalgamfyllningar man bär tenderar att komma i kontakt den övriga kroppen. 

Amalgam är en mycket stabil förening. Om man skulle svälja en amalgamfyllning (härdad) skulle den inte kunn brytas ner av mag-tarmsystemet.

Däremot kan amalgam nötas och på sätt tas upp av kroppen. Att besöka tandvården och be om en utredning på om amalgamfyllningar "slits" kan vara ett bra sätt. Man kan dessutom uttrycka sin oro och respekt för kvicksilver.

Faktorer som spelar roll:

 • Amalgamets färg och glans. Om amalgamet har en glans tyder det på att det nöts.

 • Tändernas slitage

 • Tandgnissling

 • Tandpressning

 • Antalet fyllningar

 • Amalgamets plats i bettet (tuggytan nöts mer)

OBS försäkringskassan ersätter inte omgörning av fyllningar eller "amalgamsanering".

Referenser

bottom of page