Hjälp vid Tandlöshet i Motala

Tänder har flera viktiga funktioner för människan. Delvis ingår det i matspjälkningsystemet och hjälper oss att äta nyttig mat. Nyttig mat karaktäriseras av mat med tuggmotstånd såsom grönsaker, hela frukter, nötter kött, och fullkorn. Avsaknade tänder tros ge delvis sämre hälsa just för att man inte kan bryta ner nyttig mat.

Ur ett socialt perspektiv är tandlöshet ett stort problem då det instinktivt ger ett mindre upplevt värde hos personen med saknade tänder. En människa med friska tänder döms av våra neurologiska instinkter att vara en frisk människa.

Av dessa enkla orsaker är det viktigt att rehabilitera saknade tandområden.

Tänder fungerar i samspel med varandra och har ett relationsberoende. Ovanstånde tänder behöver komma i kontakt med nedanstående. Om kontakt saknas kan ovanstående tänder sjunka i en process som kallas "elongation" vilket i sin tur kan ge tandlossningsproblem. 

Om en tandlucka finns börjar tänder bredvid tippa mot luckan som orsakar oönskade tandvandringar vilket på sikt gör att man börjar bita fel på tänderna vilket kan resultera i fraktuerade tänder samt sprickor.

Tandlöshet.jpg