top of page

Hjälp vid Tandlöshet i Motala

Tändernas funktion

Förlust av tänder medför en sänkt livskvalité (konstateras av statens beredning för medicinsk och social utvärdering).

Tänder har flera viktiga funktioner för människan. Delvis ingår det i matspjälkningsystemet och hjälper oss att äta nyttig mat. Nyttig mat karaktäriseras av mat med tuggmotstånd såsom grönsaker, hela frukter, nötter kött, och fullkorn. Avsaknade tänder tros ge delvis sämre hälsa just för att man inte kan bryta ner nyttig mat.

Ur ett socialt perspektiv är tandlöshet ett stort problem då det instinktivt ger ett mindre upplevt värde hos personen med saknade tänder. En människa med friska tänder döms av våra neurologiska instinkter att vara en frisk människa.

Av dessa enkla orsaker är det viktigt att rehabilitera saknade tandområden.

Tänder är beroende av varandra

Tänder fungerar i samspel med varandra och har ett relationsberoende. Ovanstånde tänder behöver komma i kontakt med nedanstående. Om kontakt saknas kan ovanstående tänder sjunka i en process som kallas "elongation" vilket i sin tur kan ge tandlossningsproblem. 

Om en tandlucka finns börjar tänder bredvid tippa mot luckan som orsakar oönskade tandvandringar vilket på sikt gör att man börjar bita fel på tänderna vilket kan resultera i fraktuerade tänder samt sprickor.

Tandlöshet.jpg

Hur vi når nya tänder

Man börjar med en undersökning. Vid första mötet träffar patient och vårdgivare varandra. Man lyssnar noggrant på vad patienten önskar och varför. Därefter registreras patientens nuvarande hälsotillstånd. Om patient lider av munsjukdomar såsom karies eller parodontit ska det i första hand sättas ihop en plan för att göra patienten frisk och sänka dessa riskfaktorer. Detta innebär att tänder behandlas först och sedan kommer patienten tillbaka för en ny undersökning och utvärdering.

 

Om patienten är frisk och riskfaktorer tros vara under kontroll börjar man titta på de olika alternativ som finns. i Generella drag finns:

Implantatbehandling kräver utöver att man frisk vissa biologiska faktorer som benmängd som är tillräcklig i både höjd och bredd. Om detta saknas finns det i särskilda fall möjlighet till benbyggnadsoperationer för att få mer ben.

Tandburna broar kräver att tänderna är i relativt bra skick för att kunna fungera som pelare för att kunna bära andra "hängande tänder". 

När det kommer till avtagbara tänder kräver det en bra anatomisk utforming i munnen för att kunna nå en god passform ("sugkraft").

Vi på akademitandvåren brukar fotografera patienten före och efter. Vi tar ibland även avtryck för att kunna planera ditt nya bett på bästa sätt. För oss är det viktigt att patienten är medveten och inkluderad i behandlingen. 

Välkommen att ringa oss för rådfrågning före ett fysiskt möte.

Ny mun bör kontrolleras hos tandhygienisten...

När patienten har fått ett nytt bett känns det mycket bra. Nya fasta funktionella vackra tänder. I detta skede är det bra att besöka tandhygienisten för en inspektion.

 

Tandhygienisten bör kontrollera vilka hygienrutiner som passar bra och om stödbehandling är viktigt. Det vore mycket tråkigt om de nya tänderna inte höll för att man inte visste hur man skulle ta hand om de korrekt. Likaså är det på samma sätt som egna tänder viktigt att regelbundet besöka tandvården för rutinerad tillsyn av eventuella symptomfria problem som kan uppstå.

Referenser

Rabi Aho
Leg. Tandläkare & Grundare
Akademitandvården AB
Tandläkare Rabi Aho.jpeg
bottom of page