top of page

Hjälp vid Karies / Hål i tanden i Motala

Vad är "hål i tand"?

När man säger "hål i tanden" menar man egentligen tandröta (karies).

När mat/näring hamnar på tänderna och inte försvinner efter ett par dagar formeras det till ett plack. Plack är en smet och består av ett bakterienäringskomplex. 

Placket tenderar att "jäsa" in i tanden och orsaka tandrötan som är mjuk i konsistensen. Patienter märker inte av ett kariesangrepp (utan symptom) och det syns ofta inte.

Ett Kariesangrepp är i början ytligt. I det tillståndet kan det räcka med en god hygien för stoppa processen. Om angreppet är för djupt måste den urborras och förseglas med en fyllning.

 

Om kariesangreppet är i kontakt med tandens pulpa eller infekterat hela pulpan kan det kräva rotbehandling eller tandutdragning.

Därav rekommenderas regelbundna undersökningar hos tandläkaren för att i tidigt skede hitta kariesangreppen.

Karies / Hål i tanden.jpg

Riskfaktorer bakom karies

Vissa människor har större risk att utveckla karies. Kariestendensen påverkas av faktorer såsom: 

  • Kolhydratrik kost (obs socker)

  • Kost som klibbar och fastnar i munnen

  • Muntorrhet (obs medicinering)

  • Salivens kvalité

  • Tänder som står trångt vilket gör det svårare att göra rent alla ytor

  • Tandborstning (frekvens och kvalité)

  • Individens "tandkvalité".

  • fluoranvändning

I munnen finns miljontals bakterier och över 400 arter. Bakterierna som orsakar karies (Streptokocker Mutans och Laktobaciller) ska i munfloran vara låg. Kariesbakterier ökar i antal när vi äter mycket kolhydrater. Med hög andel kariesbakterier i munnen är det lättare att utveckla karies. Den kolhydratrika kosten är dessutom ofta "klibbig" och fastnar lättare på tänderna. För dessa anledningar är kolhydratrik kost negativt.

Saliven är en viktig hälsofaktor för munnen och inte minst för att motverkar karies. Saliv är en komplex kroppsvätska med flertalet egenskaper. Den smörjer mun och hals, dödar bakterier, neutraliserar munnen från syra och hjälper oss att njuta av maten.

 

Om vi producerar för lite saliv försvinner ovanstående viktiga funktioner. Vissa personer har dessutom en saliv som kan innehålla färre av ovannämda faktorer vilket gör att den inte är lika "bra" på att döda bakterier.

Trångställda tänder med stora kontaktytor gör att näring fastnar lättare i små skrymslen och är mycket svårare att göra rent. 

Tandborstning är det absolut viktigaste skyddet mot karies. Det syftar till att vi avlägsnar placket och aldrig ger placket en chans att "jäsa". Det finns ingen munskölj eller tandkräm som kan jämföras med nyttan av att borsta bort plack från tänderna. Tandkräm är en pasta som ska hjälpa till att bort plack.

Tandborsteknik bör genomgås med en tandhygienist för att uppnå en nära 100% plackkontroll. 

Tandkvalitén varierar hos olika individer. Vissa patienter födds med en tjockare emalj som har en slät yta medan andra har tunn emalj och mer grov yta. En starkare yta gör tanden mer motståndskraftig mot plack och en slät yta gör det svårare för plack att fastna.

Fluor kan ses som ett lack. Fluor binder till ytan på tänderna och gör den ännu starkare vilket gör tandens yta mer motståndskraftig mot plackets negativa effekter.

Det optimala

I ett idealscenario står tänderna räta och kan lätt borstar rent. Det fastnar inte mycket mat i tänderna. Patienten har en rik salivproduktion och saliven består av rik protein som är bakteriedödande och sköljer bort matrester. Saliven smörjer även ytorna på tänderna vilket gör det svårare för näring att fastna. Patienten äter en lågkolhydratkost som består av naturlig mat som behöver tuggas och bearbetas.

 

Patienten regelbundna rutiner av att borsta tänderna enligt tandhygienistens råd helst med maskinell borste och använder tandtråd och/eller mellanrumsborste med fluortandkräm.

Primärkaries och Sekundärkaries

Primärkaries är karies som uppstår på icke lagad tandyta. Denna typ av karies är lättare för tandvården att detektera och behandla. 

När tänder sedan tidigare har fyllningar på sig kan karies uppstå  under dessa och orsaka vad vi kallar för sekundärkaries. Den är svårare för tandvården att hitta, svårare att behandla och kan kräva större behandling än tidigare.

Referenser

secondary caries.jpg
Secondary caries.jpg
Rabi Aho
Leg. Tandläkare & Grundare
Akademitandvården AB
Tandläkare Rabi Aho.jpeg
bottom of page