top of page
Sök
  • Skribentens bildRabi Aho

Patientfall Helkäke Implantat "När tänder förändrar livet"

Tandvårdsrädsla kan ibland gå långt att tändernas egna räddning kan gå förlorad. Ibland har vissa patienter tur som kan rehabiliteras med artificiella tänder via s.k. "implantat". Detta är ett sådant fall. OBS detta fall syftar inte till att vara en schablonrekommendation till patienter. Alla terapirekommendationer ska göras på individuell bas. Läs mer om riskfaktorer här .Första Besöket

- Anamnes: Patient med stor tandvårdsrädsla. Har inte besökt tandvården på flera år och inte hittat en passande vårdgivare. Tidigare rökare, rökt mer än ett paket om dagen i över 20 år. För övrigt inga kända mediciner eller allergier. Patienten medveten om stort tandvårdsbehov. Patienten håller sig från att le pga estetisk status. Patienten bor mer än 10 mil från kliniken.

- Status: Patient har förlorat flertalet av sina tänder och använder en löstagbar partialprotes. Partialprotesen har inte patienten tagit av sig pga rädsla att kvarstående tänder ska lossna. De kvarstående tänderna lider av både karies, tandlossning och frakturer. I käken råder aktiva käkbensinfektioner.

- Behandling: En noggrann utredning görs. Patienten erbjuds att försöka konservera en del tänder och göra ny partialprotes alternativt implantat. Patient önskar och är motiverad inför implantatbehandling.Behandling

Samtliga tänder tas bort framgångsrikt komplikationsfritt. Patienten erhåller tillfälliga proteser. Passformen på de tillfälliga proteserna är till en början inte optimalt. Patient återkommer några gånger för justeringar. Patienten använder även "protesklister" vilket hjälper mycket.


Efter ett antal månader görs en implantatutredning. Här säkerställs det att patienten slutat röka och man mäter käkbenet och ser förutsättningarna för implantat. Förutsättningar visar sig goda. Info ges till patienten att livsförändring krävs såsom noggrann hygienhållning och totalt rökstopp vilket patient är beslutsam inför. Patient har ersatt rökning till nikotinpåsar s.k. "vitt snus".
Implantatoperationer utförs komplikationsfritt. Patient erhåller 6 implantat i överkäken och 4 st i underkäken med god stabilitet.


3 månader därefter görs en läkningskontroll och samtliga implantat visar mycket god inläkning. Patient upprätthåller goda munhälsovanor. Arbete med fasta implantatbroar påbörjas och tillverkas.


Vid utlämningstillfället sitter implantatbroarna mycket bra. Patienten har inga problem med att göra rent implantaten och patientens livskvalité förbättras instant. Patient totalt inflammationsfri i munnen och återställd med nya käkar och en mycket god tuggningsförmåga.De stora vinsterna:

- Patienten är fri från sin tandvårdsrädsla.

- Patienten har slutat röka.

- Patienten har mycket god bettfunktion.

- Högestetiska tänder och underansikte

- Patienten är fri från infektioner och inflammationer i käken.

- Patienten kan upprätthålla mycket god oral hygien.

- Patienten har ett ökat självförtroende.

- Patienten har stor insikt och förståelse för sin egen munhälsa.


Författare: Rabi Aho

Legitimerade Tandläkare

Akademitandvården AB

348 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page