top of page
Sök
  • Skribentens bildLinda Ås

Dålig Andedräkt!?

Dålig Andedräkt = Halitosis

Den kliniska benämningen för dålig andedräkt är halitosis. Upp till 44% av befolkningen uppskattas lida av halitosis till den nivå att det begränsar deras sociala liv. Dålig ”morgonandedräkt” beror ofta på en minskad salivsekretion och mindre munrörelser under sömnen vilket gynnar bakterietillväxten och förruttnelse av näring/matrester.

Olika orsaker

Man delar in diagnosen i två underkategorier:

1. Intraoral halitosis

2. Extraoral halitosis.


Intra-oral halitosis beror på anaeroba bakteriers nedbrytning av proteiner från saliv, plack, näringsrester och epitelceller och kommer endast från munhålan.


Nedbrytning resulterar i en produktion av flyktiga svavelinnehållande gaser, såsom vätesulfid som luktar som ruttet ägg, metylmerkaptan som har en frän doft av rutten kål och dimetylsulfid som luktar obehagligt sött. Dålig munhygien, beläggningar på tungan, tandköttsinflammationer och tandlossningssjukdom förklarar 80-90 % av intra-oral halitosis.


Extraoral halitosis är då dålig lukt även kommer från utandningsluften i näsan. Detta kan orsakas av sjukdomar i luftvägarna såsom halsfluss och bihåleinflammation, men även allvarligare tillstånd som lever- och njursjukdomar eller svårinställd diabetes. För tandvårdspersonalen är det viktigt att skilja på intra- och extra-oral halitosis. Som tandvårdspersonal kan vi hjälpa patienter med intra-oral halitosis men patienter med extraoral halitosis skall remitteras till en öron, näs och hals-specialist eller vårdcentral för fortsatt utredning.


Behandling

Behandling av oral halitosis fungerar ofta mycket bra. Man bör alltid behandla infektioner i munhålan (karies, parodontit).

Studier visar att patienter med djupa tandköttsfickor, producerar mer än fyra gånger så mycket av de flyktiga svavelinnehållande gaserna mot kontrollgrupper. Behandling hos tandhygienist och noggrann plackkontroll minskar dålig andedräkt även om patienten kan behöva tilläggsbehandling.

Tungans ovansida kan vara en miljö där mikroorganismerna lätt etableras och förökas. Mycket beläggningar på tungan kan kräva en tungskrapa eller mjuk tandborste.

Referenser:Huvudförfattare: Linda Ås, leg. Tandhygienist Akademitandvården

Medverkande författare: Rabi Aho, leg Tandläkare Akademitandvården

117 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page