top of page

Hjälp vid Tandvärk i Motala

Att göra vid tandvärk

Det bästa rådet är att kontakta din  tandläkare för akuttid. Om din egen tandläkare inte går att nå bör du kontakta 1177 för att veta om det finns en jourtandläkare tillgänglig.

Vi rekommenderar inte att man försöker maskera smärtan genom enbart smärtstillande. Smärtan är ett svar på att någonting är fel i munnen.

Akut tandvärk

Hur vi gör vid tandvärk

Tandvärk uppstår oftast plötsligt och skapar ett intensivt akut lidande.

När du kommer till oss på Akademitandvården utför vi en mindre undersökning och tar relevant röntgen. Vi behöver veta vilka mediciner och överkänsligheter patienten har. Därefter bestäms orsaken till värk vilket vi informerar.

Vi ger behandlingsrekommendationer, kostnadsinformation och prognosbedömning till patienten. Därefter utförs vård direkt.

Behandling går ganska fort under bedövning för att patienten ska bli fri från smärtan.

Tandvärk har olika orsaker

Tandvärk är stort begrepp med många olika orsaker. Det kan vara ilningsbesvär, tryckömhet, pulserande värk i pulpa eller i tandkött.

En sak att komma ihåg är att tandvärk i sig inte är en sjukdom. Det är bara ett eventuellt tecken på sjukdom. Patienter kan lida av inflammationer och infektioner utan symptom och ofta när värken uppstår har det gått för långt. Av den anledningen är det bra att regelbundet besöka tandvården för att få professionell tillsyn av sin munhälsa. 

Några orsaker till tandvärk

Hål i tanden/Karies

När tänderna inte varit rena föruttnas tanden i något vi kallar "hål". 

Förmultningsprcessen är helt utan symptom. Ibland kan tanden gå sönder och då fastnar matrester vilket kan orsaka inflammation i tandköttet och ge värk. Kariesangrepp kan också nå tandens pulpa vilket kan orsaka en pulserande värk. Tanden blir extra känslig för kyla.

Infektion under tanden

När bakterier vandrat in i tandpulpan vandrar de igenom ner till käkbenet. Patienten får då en infektion i käkbenet.

 

Käkbensinfektioner ger inte alltid värk. Den vanligaste värken är tryck- och tuggömhet. Smärtan kan komma och gå. Den sprider sig också till olika områden. Ibland har patienten svårt att veta från vilken tand smärtan kommer ifrån.

Apikal parodontit.jpeg

Tandspricka

Vissa tänder överbelastas för att man biter fel till följd av att de står trångt eller av annan orsak inte har en bra ställning. 

Överbelastningen kan också bero på gnissling och pressning

Tänder som är mycket lagade inte minst med amalgam är svagare.

Överbelastning och tandstyrka är faktorer som ligger till grund för en eventuell spricka.

 

När tanden spricker spelar sprickdjupet en mycket stor roll. Om sprickan bara är i emaljen kan man uppleva ilningsbesvär vid kylintag.

 

Är sprickan är i kontakt med pulpan kan en pulserande värk uppstå.

Om sprickan trängt igenom hela tanden kan tryckömhet uppstå. 

Tandlossning

När en tand är påväg att lossna kan bakterier infektera tandköttet runt hela tandroten.

Patienten kan då bli svullen i området och få en intensiv värk som tilltar när man rör vid området. 

Den största delen av det omgivande tandbenet har destruerats och kvar blir en mycket djup tandköttsficka som bakterier vandrat ner i där de orsakar en inflammation.

Referenser

Rabi Aho
Leg. Tandläkare & Grundare
Akademitandvården AB
Tandläkare Rabi Aho.jpeg
bottom of page