Estetisk Tandvård Motala

Estetisk tandvård i våra ögon är relativt och handlar i grund och botten om att bli naturligt vackrare.

Orden "Naturlig" och "Harmonisk" är två viktiga begrepp. Det handlar om att ge patienten det vackraste som passar just denne. Det finns ingen schablon för alla och estetiken måste vara "skräddarsydd". Hos den ena patienten kan tandblekning vara viktig estetisk faktor hos den andra kan det handla om att göra skalfasader eller mindre tandförflyttningar.

En estetisk utredning är mycket viktig. Akademitandvården är objektivt kunniga inom området men också lyhörda till de subjektiva behov patienten har.

Ofta när man varit på en estetisk utredning blir man ofta överraskad och införstådd på vilka objektiva faktorer som kan påverka ens egen estetik. Man är delaktig till att optimera sin skönhet från 3:e persons perspektiv.

Estetisk%20Tandv%C3%A5rd_edited.jpg