top of page

Estetisk Tandvård Motala

Estetikens grunder

Estetisk tandvård i våra ögon är relativt och handlar i grund och botten om att bli naturligt vackrare.

Orden "Naturlig" och "Harmonisk" är två viktiga begrepp. Det handlar om att ge patienten det vackraste som passar just denne. Det finns ingen schablon för alla och estetiken måste vara "skräddarsydd". Hos den ena patienten kan tandblekning vara viktig estetisk faktor hos den andra kan det handla om att göra skalfasader eller mindre tandförflyttningar.

En estetisk utredning är mycket viktig. Akademitandvården är objektivt kunniga inom området men också lyhörda till de subjektiva behov patienten har.

Ofta när man varit på en estetisk utredning blir man ofta överraskad och införstådd på vilka objektiva faktorer som kan påverka ens egen estetik. Man är delaktig till att optimera sin skönhet från 3:e persons perspektiv.

Estetisk%20Tandv%C3%A5rd_edited.jpg

Estetiska åtgärder

Det finns en rad olika estetiska åtgärder. Det är mycket viktigt att dessa åtgärder genererar det önskade resultatet. Viktigt att tänka på att hos olika individer spelar de olika åtgärderna olika roll. Dessa är:

diastema.jpg
skalfasader.jpeg
tandhygien.jpg

Estetik och Kosmetik?

Det finns en tydlig skillnad mellan estetisk behanding och kosmetisk behandling hos oss. Detta är något patienter ej nämner men som de kan identifiera. Estetisk behandling syftar till att återskapa det naturligt vackra. Estetisk terapi innebär att man erhåller en terapi som är anpassad i sin helhet och ser naturligt vackert ut. Tändernas färg passar patientens övriga hudfärg. Storlek och form är anpassade till käkens övriga storlek. Munnen är bara en naturlig del av ansiktet.

Kosmetisk terapi innebär att man inte återskapar men försöker uppnå onaturlig vackert tillstånd. Till en början kan det låta negativt men det behöver det inte vara. Vissa människor födds tyvärr med ett tillstånd där tänder inte ser bra ut. De kan vara för stora eller för många. Patientens egna estetik blir kanske inte målet utan då vill vi nå ett mer vackert tillstånd och då blir det mer kosmetisk tandvård. Detta innebär inte att tänderna ska se onaturliga ut. En lyckad terapi innebär att tänderna ser naturligt vackra ut men att det inte var patientens naturliga utgångsläge.

Försäkringskassan finansierar oftast inte renodlade estetiska terapier

Självklart är varenda ingrepp på en patient fokuserad på estetisk terapi i kombination med sjukdomsbehandling.

När terapi bara syftar till att förbättra utseendet subventioneras det inte av "skattepengar".

Sjukdomar i munnen ska vara behandlade före estetiska terapier.

Det är mycket viktigt att patienten har behandlats för sina orala sjukdomar före estetisk terapi utförs. 

Sjukdomsbehandling syftar till att bli medveten om sina riskfaktorer, sänka riskfaktorer och genomgå nödvändig terapi och regelbundetn tandvårdstillsyn.

Patienter olika riskfaktorer och prognoser för de olika terapivalen som finns. Tandläkaren ger patienten den nödvändiga informationen som passar denne före beslutsfattande.

Det är lika viktigt att vårdgivaren anser att det är en rationell terapi som skapar värde för patienten före behandling kan utföras.

bottom of page