Implantat

Tandimplantat är en titanfixtur som enkelt opereras på patienten. Det anses vara "Golden Standard" metoden när det kommer till att ersätta tänder.  Aldrig mer behöver tanden lagas från hål eller rotbehandlas.

Akademitandvården har hög kompetens när det kommer till både implantatkirurgi  och implantatprotetik. Hos oss håller samma tandläkare hela behandlingslinjen.

Implantat kräver en föregående noggran undersökning av en erfaren tandläkare inom området. Patienten erhåller därefter rekommendationer, prognosbedömning, och ett kostnadsförslag.

Akademitadvården arbetar med världens kändaste implantatsystem såsom Straumann, Nobel Biocare och Astra Tech

Implantat
 

Rotbehandling

När en tand har en infektion i pulpan eller har ett för stort hål (omfattande kariesangrepp) i anslutning till pulpan behöver en tand rensas och rotfyllas. 

Till patientens överraskning gör inte en rotbehandling ont. Man erhåller bedövning och tandläkaren desinficierar tandens insida som ofta består av flera kanaler. Därefter fylls insidan vilket skyddar från framtida infektion.

Alla tänder är inte kandidater till en rotbehandling då tanden kan vara för svag och inte klara framtida kraftbelastningar. Likaså måste tandens värde i bettet fastslås.


Akademitandvården utför en undersökning och ger patienten prognosbedömning före.

Rotfyllning
Invisalign

Osynlig Tandställning 

Den digitala tekniken har förändrat hela tandvården inte minst när det kommer till tandreglering. Aldrig förr har vuxna patienter behandlats för bettfel eller "malocklusion" som det heter på odontologiskt språk på den nivån som idag.

Tandläkaren scannar digitalt hela patientens käke. Digitalt planeras tandförflyttning och sedan presentera slutresultatet till patienten före någon behandling påbörjas.

Ofta blir patienter positivt överraskade och motiverade när de i förväg kan se sitt vackra slutresultat 

Akademitandvården jobbar med världens största och kändaste tillverkare av osynlig tandställning s.k. "Invisalign". 

 

Estetisk Tandvård

Estetisk tandvård i våra ögon är relativt och handlar i grund och botten om att bli naturligt vackrare.

Orden "Naturlig" och "Harmonisk" är två viktiga begrepp. Det handlar om att ge patienten det vackraste som passar just denne. Det finns ingen schablon för alla och estetiken måste vara skrädarsydd. Hos den ena patienten kan tandblekning vara viktig estetisk faktor hos den andra kan det handla om att göra skalfasader eller mindre tandförflyttningar.

En estetisk utredning är mycket viktig. Akademitandvården objektivt kunniga inom området men också lyhörda till de subjektiva behoven patienten har.

Ofta när man varit på en estetisk utredning blir man ofta överraskad och införstådd på vilka objektiva faktorer som kan påverka ens egen estetik. Man är delaktig till att optimera sin skönhet från 3:e persons perspektiv.

Estetik
 

Tandproteser

Inom Tandvården håller de flesta med om att avtagbara tandproteser är bland det svåraste att lyckas med.

Olika patienter trivs olika med avtagbar protetik vilket är orsaken till osäkerheten. Ur estetisk synvinkel blir det oftast ett mycket lyckat resultat.


Patienter lämpar sig olika bra för denna komplicerade behandling men kräver en anpassningsfas och vaneperiod.

Akademitandvården gör en utredning före och studera patientens anatomi i käken. Därefter ges en rekommendation av de olika parameterarna som kan påverka slutresultatet.

Tandprotes

Tandblekning

Tandblekning är en ren estetisk behandling och gör tänderna vitare.

Akademitandvården gör en undersökning före på patienten för att bestämma exakt vad patienten är ute efter. I generella drag vill patienten ha ett vackrare leende och har listat ut att vitare tänder kan vara vägen dit. 

Tandblekning är en metod som syftar till  att blekmedel diffunderar in i tändernas mikrokanaler och bryter ner pigment som orsakar missfärgningar.

Tandblekmedel består av kraftigt reaktiva kemikalier och tänder är levande. Därav rekommenderas försiktighet och konsultation med tandvården före.

Akademitandvården gör en undersökning och fastställer orsaken till missfärgningar och bestämmer om det finns risker med tandblekning.

Något som är viktigt att tänka på är att man bör vad man kan för att få tänderna vitare och avsluta med tandblekning. Dessa råd kommunicera Akademitandvården till patienten.

Tandblekning

Kronor och Broar

En Krona är enkelt sagt ett hölje runt en tand som cementeras fast på befintlig tand med dentalcement.

Kronor rekommenderas när tänder är svaga till följd av omfattande tandsubstansförlust. 

En bro är flera kronor som är sammankopplade. När man ibland saknar en tand kan man ha en hängande krona dvs ett "hängande led". Broar rekommenderas på lika indikation som en krona men också när man saknar tänder.

När Tandläkaren framställer en krona anpassas tanden först, därefter tas ett avtryck som skickas till en tandtekniker. Tandteknikern framställer kronan i det önskade materialet och skickar den till tandläkaren. Tandläkaren provar kronan och cementerar den.

Krona och Bro

Hygienbehandling

Den största tandvården är den som utförs hemma. Ibland är den bara inte tillräcklig och behovet av en tandhygienist finns.

Patienter har ibland genetiska tendenser till tandköttssjukdomar såsom parodontit och är i behov av livslånga besök hos tandhygienist för avlägsnande av tandsten och plack på svårtillgängliga områden.

Akademitandvården fokuserar på att behandla och förhindra grundsjukdomar såsom karies och parodontit att tillta.


Tandhygienisten utbildar patienten i ett skräddarsytt hygienprogram och avlägsnar patientens tandsten. plack och beläggningar till blanka och släta ytor.

Tandhygienist