top of page
Sök
  • Skribentens bildLinda Ås

Rädd för tandläkaren… Är tandvårdsobehag instinkt eller fobi?


Många vi möter i tandvården idag, uttrycker ett obehag och en oro för att komma till oss.

Ofta har det till och med hindrat den enskilde i vardagen, med smärtor i munnen och besvär med att tugga mat som konsekvens. Rädslan för att besöka munhälsovården, skapar en negativ spiral. Patienten väntar in i det sista med att söka hjälp, med stora ingrepp som resultat när de väl kommer till tandvården. Ibland finns en social aspekt, där man känner skam för att söka vård av rädsla för att man ska bli klandrad av vårdgivaren för att inte ha sökt hjälp tidigare.


Den som är tandvårdsrädd är då inte medveten om sin munhälsa och hur status är i munnen och får förlita sig på symtom såsom smärta, svullnad och rodnad. När man inte har en regelbunden kontakt med en vårdgivare, så vet ingen egentligen hur man mår i munnen.


En del av tandvårds obehag är instinktivt. Det känns “fel” att någon som man man inte är bekant med, är inne i ens mun. Rent primitivt så är det heller inte en gynnsam fysisk position för att kunna försvara sig, att ligga och gapa och blotta strupen för en okänd människa. Vi registrerar detta antingen på en medveten eller undermedveten nivå. Den andra delen av rädslan är att vi kanske haft dåliga upplevelser av tandvården eller vården i stort och utvecklat en rädsla eller fobi. Rädslan kan utlösas av sk “triggers”, en doft, ett ljud eller en plats.


Det bästa sättet att behandla tandvårdsrädsla är kognitiv beteende terapi, KBT, dvs att möta sina rädslor under kontrollerade former. Det är den teknik som vetenskapligt visat sig ge snabbast och bäst resultat. Att bygga ett förtroendeförhållande med sin vårdgivare är också av största vikt. Att känna sig “hemma” och trygg med de som behandlar.


En förenklad tolkning av den Hippokratiska Eden lyder: “aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta”.


Vi på Akademitandvården arbetar dels med KBT för att lindra och bota tandvårdsobehag. Men vi arbetar också aktivt med omhändertagandet på flera nivåer, allt från bemötandet i telefonen och väntrummet, till behandlingen inne på rummet och eftervården. Detta gäller alla professioner på vår klinik. Vi strävar efter en familjär känsla, där patienten är en del av vårt team och minst lika viktig som den specialutbildade personalen.


Författare: Linda Ås

Leg. Tandhygienist

Akademitandvården Motala


Referenser:


https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/angest/tandvardsradsla/tandvardsradsla-hos-vuxna/


Horwitz, AV (2013). Anxiety: a short history. Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins

University Press


Armfield JM, Stewart JF, Spencer AJ. The vicious cycle of dental fear: exploring the interplay between oral health, service utilization and dental fear. BMC Oral Health. 2007;7:1


Moore R, Brodsgaard I, Rosenberg N (2004). The contribution of embarrassment to phobic dental anxiety: a qualitative research study. BMC Psychiatry, 4:10


Cognitive Behavioral Therapy for Dental Phobia and Anxiety (2013). Lars-Göran Öst (editor), Erik Skaret (Editor). John Wiley & Sons, Ltd.

100 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page