Före Bilder:

Patientfall: Tandställning Invisalign

Bakgrund: Patient önskar förbättra estetik och är besvärad av trångställning. Svårt med hygienhållning samt riklig tandstensbildning i underkäksfront. Patient biter för mycket på sina framtänder vilket de blå markeringar visar

Behandlingstid: 4 månader med Invisalign terapi (osynlig tandställning).

Resultat: Patient mycket glad och nöjd med behandlingsresultat. 

IMG_0318.jpg
IMG_0325.jpg
IMG_0322.jpg
IMG_0328.jpg
IMG_0331.jpg
IMG_0330.jpg

Efter bilder

IMG_1228.jpg
IMG_1231.jpg
IMG_1232.jpg
IMG_1230.jpg
IMG_1233.jpg
IMG_1234.jpg