Karies

Karies

När man säger "hål i tanden" menar man egentligen tandröta (karies).

När mat hamnar på tänderna och inte försvinner efter ett par dagar formeras det till ett plack. Plack är en smet och består av ett bakterienäringskomplex. 

Placket tenderar att "jäsa" in i tanden och orsaka tandrötan som är mjuk i konsistensen. Patienter märker inte av ett kariesangrepp (asymptomatiskt) och det luriga är att det oftast inte syns.

kariesangreppet är i början bara ytligt. I detta tillstånd räcker det med en god hygien för stoppa processen. Om rötan har tagit sig för djupt i tanden måste den urborras och förseglas med en fyllning. I värsta fall om den är i kontakt med tandens pulpa eller infekterat hela pulpan kan det kräva rotbehandling eller tandutdragning.

Därav rekommenderas regelbundna undersökningar hos tandläkaren för att i tidigt skede hitta kariesangreppen.

Parodontit/Tandlossning

Parodontit är en inflammation runt tänderna och inte i tanden som karies.

När tändernas ytor inte är rena t.ex pga tandsten, beläggningar och plack slutar tandköttet trivas runt tänderna.

Tandköttet reagerar med en inflammation som är helt utan smärtsymptom. Däremot kan tandköttet blöda vid mekanisk påfrestning t.ex tandtrådande och tandborstning. Likaså kan man medveten eller omedvetet lida av dålig andedräkt.

Lämnar man tillståndet börjar inflammationen bryta ner tandens stödjevävnad dvs tandbenet runt tanden. Tänderna börja se längre ut och börjar successivt bli mer rörliga. Det sorgliga med denna sjukdom är att när man förlorar tandben är det ytterst svårt att få tillbaka det. Behandlingen syftar till att stoppa processen. I vissa fall kan erbjuder vi patienten kirurgier för benregeneration.

Parodontit och Tandlossning
B978032305724050031X_f27-24-9780323057240_edited_edited_edited.jpg

Tandluckor och Tandlöshet

Tänder har flera viktiga funktioner för människan. Delvis ingår det i matspjälkningsystemet och hjälper oss att äta nyttig mat. Nyttig mat karaktäriseras av mat med tuggmotstånd såsom grönsaker, hela frukter, nötter kött, och fullkorn. Avsaknade tänder tros ge delvis sämre hälsa just för att man inte kan bryta ner nyttig mat.

Ur ett socialt perspektiv är tandlöshet ett stort problem då det instinktivt ger ett mindre upplevt värde hos personen med saknade tänder. En människa med friska tänder döms av våra neurologiska instinkter att vara en frisk människa.

Av dessa enkla orsaker är det viktigt att rehabilitera saknade tandområden.

Tänder fungerar i samspel med varandra och har ett relationsberoende. Ovanstånde tänder behöver komma i kontakt med nedanstående. Om kontakt saknas kan ovanstående tänder sjunka i en process som kallas "elongation" vilket i sin tur kan ge tandlossningsproblem. 

Om en tandlucka finns börjar tänder bredvid tippa mot luckan som orsakar oönskade tandvandringar vilket på sikt gör att man börjar bita fel på tänderna vilket kan resultera i fraktuerade tänder samt sprickor.

Käkbesvär

Spända käkmuskler? Käkledsknäppningar? Käklåsningar? Huvudvärk ofta? Samtliga tillstånd kan ha med en käkfunktionsstörning att göra eller annat tillstånd. 

Visste du att bettfel och icke harmoniska krafter i käkarna kan vara orsaken till dina besvär? Överaktivitet såsom konstant "pressning" och "gnissling" är också ett vanligt problem i vårt hektiska samhälle.

Välkommen på en undersökning hos Tandläkaren för en utvärdering av ditt käksystem.

Käkbesvär

Bettfel och Malocklusion

Har du funderat varför vissa människor aldrig har problem med sina tänder medan andra behöver besöka tandvården oftare? Ett av problemen är bettavvikelser.

Trångställningar, glestställningar överbett, underbett och öppna bett är alla exempel på något som kallas för malocklusion.

Malocklusion i sig är ingen sjukdom men ett tillstånd som i generella drag är negativt. Det är en grundfaktor till många problem.

När tänder inte får plats i bettet konkurerar de om stöd vilket gör att visa utblockeras och står tippade. Detta gör att man biter fel på tänderna vilket ger upphov till sprickor, frakturer och tänder som åldras tiidigare. 

När de inte får plats i käken blir det svårare att hålla tänderna rena och när det bli karies eller tandlossningsproblem blir det mycket mer komplext än om tänderna hade haft plats och inte stod fel.

Tandställning
Amalgam

"Tidigare Tandvård" och Amalgamsanering

Inom Odontologin säger vi att "tandvård föder tandvård". När man en gång "opererat i en tand" är den ett subjekt för andra problem. 

Patienter som har lagat många tänder har större risk att få problem. Efter åratal av konstant nötning kan fyllningar släppa och då blottar sig skarvar. Detta kan kräva omgörning av fyllning innan det blir för stort problem. Likaså kan sprickor uppstå i tanden som bör upptäckas i god tid.

Hygienen är av stor vikt och något mer komplex vilket vanligen kräver uppföljande kontroller hos tandvården.

Amalgam består av en kvicksilverföreningen som patienter önskas saneras ifrån. Akademitandvården kan erbjuda den tjänsten men viktigt att veta är att det inte finns några statliga stöd för sådan behandling.

Visdomständer och dess problem

Visdomständer får sällan plats i käkarna vilket ofta ger problem

Många patienter klagar på att visdomständer växer och får besvär av det. Sanningen är att bakterier ofta lyckas gömma sig runt visdomstanden och ger olika mycket inflammation.

Eftersom visdomständer ofta har ett litet värde eller ett negativt värde i bettet rekommenderas de ofta till borttagning.

Många patienter känner ofta lite oro inför borttagning av visdomständer. Vi på Akademitandvården har stora kunskaper inom området och fokuserar på att patienten ska ha det så lite obehagligt som möjligt. Patienter blir ofta positivt överraskade över hur bra det går med ingreppet.

Visdomstand