top of page

Akuttandläkare Motala / Jourtandläkare

Hur går ett akutbesök till?

Ett akutbesök kräver en kontroll av det mest akuta problemet. Vårdgivaren utfför en undersökning av det aktuella området och ger patienten rekommendationer samt kostnadsinformation. Syftet med tidsbokning är att försöka ge patienten vård i samma sittning.

Viktigt att du som patient kan presenterar din identitet genom konventionell ID handling samt mediciner och hälsostatus.

För optimal förberedelse är det bra om patienten kan komma i kontakt med vårdigvarna i telefon före tidsbokning.

Vid akutbesök kan patienten behöva vänta och behandlingen kan ta längre tid än beräknat. 

En tandsköterska välkomnar dig och inhämtar information. Tandsköterskan samlar all relevant information som ligger till grund för tandläkarens bedömning. Därefter kommer tandläkaren in och granskar all data.

Tandläkaren utförs en klinisk undersökning och därefter sammanställer resultaten.

Behandlingsrekommendaton ges till patienten och därefter utförs vården.

Image by Quang Tri NGUYEN
Rabi Aho
Legitimerad Tandläkare
Akademitandvården AB
bottom of page